سامانه ملی جودو
خوش آمدید

تمامی رای دهندگان می‌بایست با کامپیوتر و فقط از مرورگر (Firefox) برای ورود به سامانه استفاده نمایند.شماره تماس پشتیبانی:
02188844731
از ساعت 08:30 الی 16:00
روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل
branding logo